Reglement Spakenburgse Palingrookwedstrijd

In Spakenburg behoort palingroken tot de oude ambachten die, dankzij de herleefde interesse voor de cultuur uit ons verleden, nog steeds uitgeoefend worden. Om de belangstelling voor dit oude vakwerk levend te houden is mede dankzij de sponsor Palingrokerij Koelewijn Jacob van Jan een jaarlijkse Palingrook wedstrijd in het leven geroepen. Omdat deze variant vorig jaar niet kon doorgaan, bedachten wij de Palingrookwedstrijd 2.0. Bij deze wedstrijd kon iedere thuisroker meedoen. Dit was zo’n succes, dat wij het in 2022 jaar herhalen

Programma

09:00 – 10:00 uur:Ophalen vier palingen Rokerij Jacob van Jan
10:00 – 14:00 uur:Thuis de lekkerste paling roken
11:00 – 15:00 uur:Verkoop vers gerookte paling voor de liefhebber
14:00 – 15:00 uur:Drie palingen inleveren
16:00 uur: Bekendmaking winnaar

Reglement

Organisator Rokerij Jacob van Jan
Deelnemer Thuisrokers
Sponsor Rokerij Jacob van Jan

Algemeen

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator en/of sponsor kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme, vernieling, geleden schade of andere kosten.
 2. De organisator kan ten allen tijden de Palingrookwedstrijd annuleren of tussentijds beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten.
 3. Bij toepassen van artikel 1b. van het Reglement kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie van eventueel gemaakte (deelname)kosten en/of gederfde inkomsten door de deelnemer.
 4. Uitzonderingen op het Reglement zijn enkel en alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisator.
 5. Indien een deelnemer niet aan de regels voldoet, wordt hij door de organisator van deelname uitgesloten zonder teruggaaf van het inschrijfgeld.
 6. Bij minder dan 10 deelnemers zal het evenement niet doorgaan. Als wij om deze reden annuleren, krijgt men uiteraard het geld terug.

Inschrijving

 1. Deelname is enkel en alleen mogelijk bij inschrijving.
 2. Inschrijving is mogelijk via de inschrijflink.
 3. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 11 juli van het betreffende jaar.
 4. Een inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag.

Kosten en betaling

 1. Het tarief voor het deelnemen aan de Palingrookwedstrijd is €15,00.
 2. Betaling vindt plaats voor 11 juli.

Annulering
Bij annulering gelden onderstaande punten.

 1. Bij annulering vóór 30 juni van het betreffende jaar zijn geen kosten verbonden.
 2. Bij annulering na 30 juni van het betreffende jaar doen we geen restitutie van de reeds betaalde deelnemerskosten.

Wedstrijdregels
Om de wedstrijd goed te laten verlopen, gelden de volgende regels:

 1. De deelnemers krijgen van de organisatie elk 4 wedstrijdpalingen van gelijkwaardige kwaliteit die voorzien zijn van een merkteken. Hiervan moeten na het roken 3 palingen, op de gestelde tijd, bij de commissie/jury ter beoordeling ingeleverd worden.
 2. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor alle benodigdheden om de paling te zouten en te roken.
 3. De paling wordt door de jury beoordeeld op uiterlijk, kleur, smaak en zoutgehalte.